Healing Fields GABINET TERAPII HOLISTYCZNYCH

GABINET TERAPII HOLISTYCZNYCH


Aby osiągnąć głęboką i trwałą harmonię wewnętrzną, cieszyć się dobrym zdrowiem i żyć pełnią naszego potencjału, powinniśmy odpowiednio zadbać o siebie na każdej płaszczyźnie.

Ze świadomością faktu, iż wszechświat to Holos – sieć współzależności i powiązań w obrębie całości, o czym pisał już  Hipokrates, postrzegać winniśmy człowieka, (jako mikrokosmos i odzwierciedlenie tegoż wszechświata) w kategoriach holistycznych, jako tzw. homo holisticus’a, uwzględniając wszystkie jego aspekty. O tym, co już w starożytności pisał ojciec medycyny europejskiej, mówią dzisiaj psychologia i fizyka kwatowa.

„Wszystko jest kwestią nauki, tylko to, co rozumie się przez naukę musi zostać rozszerzone. (…) Głęboka akceptacja paradygmatu kwantowego oferowana przez teorię pól i koherentną (spójną) elektrodynamikę otwiera pierwszą wielką drogę w kierunku Nauki, która wykracza poza to, co mierzalne. Pozwala rozpoznać potrzebę epistemologii, która nie ogranicza kryteriów prawdy do powtarzalności, odtwarzalności i falsyfikalności.” P.R.

Aby móc holistycznie towarzyszyć ludziom w rozwoju oraz odzyskaniu równowagi psycho-fizycznej w Gabinecie Terapii Holistycznych Healing Fields uwzględniane są wszystkie wymiary człowieka: od fizycznego, biochemicznego przez energetyczny, mentalny i emocjonalny, aż po duchowy – włącznie z systemem rodzinnym, relacjami oraz środowiskiem, w jakim żyje.

Terapie oferowane w Gabinecie Healing Fields są zabiegami z obszaru medycyny komplementarnej i stanowią uzupełnienie medycyny akademickiej (a nie jej zamiennik).

Filary Gabinetu Terapii Holistycznych HEALING FIELDS


  • medycyna informacyjna (medycyna pola informacyjnego), wywodząca się z fizyki, psychologii, filozofii kwantowej, TimeWaver Med
  • terapia częstotliwościami (mikroprądami o szerokim spektrum częstotliwości oraz FSM), TimeWaver Frequency, TimeWaver McMakin, Healy
  • psychosomatyka i somatopsychologia – dziedziny badające korelacje pomiędzy psyche a somą, czyli wpływ psychiki na nasz organizm oraz odwrotnie, wpływ naszego samopoczucia fizycznego na nasz stan umysłowy i emocjonalny.
  • Recall Healing – zgodnie z Totalną Biologią źródła naszych problemów zdrowotnych należy upatrywać w psychice. Paradoksalnie „choroba jest najlepszym rozwiązaniem według mózgu, aby utrzymać organizm przy życiu.” Choroba ma swoje uzasadnienie –  zwykle uzewnętrznia to, czego nie jesteśmy świadomi, a co kryje się w naszym wnętrzu. Świadomość tego jest pierwszym krokiem ku nowej jakości życia.
  • doświadczenia zebrane podczas duchowych wędrówek, w czasie których eksploruję różne tradycje, doświadczając i korzystając z ich mądrości i bogactwa oraz last but not least mój osobisty potencjał.

Każdą konsultację i terapię dostosowuję indywidualnie do danej osoby, w oparciu o jej aktualne możliwości i potrzeby, tak aby pobudzić jej mechanizmy autoregulacji, którymi każdy z nas dysponuje oraz pomóc dostrzec i wykorzystać drzemiący w niej potencjał.

Ludzie są bardziej skomplikowani niż woda we wszystkich jej stanach skupienia. Utrzymanie stabilności stanu zdrowia człowieka wymaga przejęcia przez niego odpowiedzialności za siebie.

Pacjenci i klienci Gabinetu Terapii Holistycznych Healing Fields obdarzani są szacunkiem, życzliwością i uważnością, tak by stworzyć optymalną przestrzeń, w której powrót do zdrowia ma szansę zaistnieć – stąd nazwa: Healing Fields– co oznacza: uzdrawiającą przestrzeń lub pola przywracające zdrowie.

glowna
Happy senior couple standing on beach with arms outstretched and looking away. Happy couple at beach on a bright sunny day. Retired husband and smiling wife thinking about their future.
error: Uwaga: Kopiowanie zabronione